تازه ترين ها
روحانی و وعده 4میلیون شغل روحانی و وعده 4میلیون شغل
۳۱ بار مشاهده
۷ ساعت قبل
01:13
مستند-جمهور25 مستند-جمهور25
۲۴ بار مشاهده
۸ ساعت قبل
مستند-جمهور24 مستند-جمهور24
۶۵ بار مشاهده
۱ روز قبل
مستند-جمهور23 مستند-جمهور23
۷۰ بار مشاهده
۲ روز قبل
مستند-جمهور22 مستند-جمهور22
۱۰۱ بار مشاهده
۳ روز قبل
مستند-جمهور21 مستند-جمهور21
۱۲۴ بار مشاهده
۴ روز قبل
مستند-جمهور20 مستند-جمهور20
۱۳۵ بار مشاهده
۵ روز قبل
شفافیت وعده های انتخاباتی شفافیت وعده های انتخاباتی
۴۲۷ بار مشاهده
۱۲ روز قبل
02:59
رئیس جمهور خوب، بد، زشت960122 رئیس جمهور خوب، بد، زشت960122
۶۷۴ بار مشاهده
۱۶ روز قبل
99:47

پربازديدترين ها
نتیجه اعتماد به دشمن در مختارنامه نتیجه اعتماد به دشمن در مختارنامه
۱,۸۶۳ بار مشاهده
۲ ماه قبل
02:10
اظهارات خصوصی روحانی درباره جلیلی اظهارات خصوصی روحانی درباره جلیلی
۱,۳۰۱ بار مشاهده
۲ ماه قبل
00:15
بعثی ای که 500بسیجی کشته بود بعثی ای که 500بسیجی کشته بود
۱,۰۰۵ بار مشاهده
۲ ماه قبل
11:27
شریفی نیا-معمای شاه شریفی نیا-معمای شاه
۹۹۶ بار مشاهده
۲ ماه قبل
04:49
01:26
کلیپ-افتخار هنری یا هنر ... کلیپ-افتخار هنری یا هنر ...
۸۱۶ بار مشاهده
۲ ماه قبل
08:32
فرق شاه و ولی فقیه فرق شاه و ولی فقیه
۷۹۵ بار مشاهده
۲۸ روز قبل
03:23
 لیست دشمنی های آمریکا علیه ایران لیست دشمنی های آمریکا علیه ایران
۷۹۰ بار مشاهده
۲ ماه قبل
04:16
دروغ محض رفع سایه جنگ با برجام دروغ محض رفع سایه جنگ با برجام
۷۷۳ بار مشاهده
۲ ماه قبل
02:15