تازه ترين ها
روحانی و وعده 4میلیون شغل روحانی و وعده 4میلیون شغل
۴۱ بار مشاهده
۱۱ ساعت قبل
01:13
مستند-جمهور25 مستند-جمهور25
۲۹ بار مشاهده
۱۱ ساعت قبل
مستند-جمهور24 مستند-جمهور24
۷۰ بار مشاهده
۱ روز قبل
مستند-جمهور23 مستند-جمهور23
۷۷ بار مشاهده
۲ روز قبل
مستند-جمهور22 مستند-جمهور22
۱۰۳ بار مشاهده
۳ روز قبل
مستند-جمهور21 مستند-جمهور21
۱۲۷ بار مشاهده
۴ روز قبل
مستند-جمهور20 مستند-جمهور20
۱۳۷ بار مشاهده
۵ روز قبل
شفافیت وعده های انتخاباتی شفافیت وعده های انتخاباتی
۴۳۱ بار مشاهده
۱۲ روز قبل
02:59
رئیس جمهور خوب، بد، زشت960122 رئیس جمهور خوب، بد، زشت960122
۶۷۷ بار مشاهده
۱۶ روز قبل
99:47

پربازديدترين ها
نتیجه اعتماد به دشمن در مختارنامه نتیجه اعتماد به دشمن در مختارنامه
۱,۸۶۷ بار مشاهده
۲ ماه قبل
02:10
اظهارات خصوصی روحانی درباره جلیلی اظهارات خصوصی روحانی درباره جلیلی
۱,۳۰۴ بار مشاهده
۲ ماه قبل
00:15
بعثی ای که 500بسیجی کشته بود بعثی ای که 500بسیجی کشته بود
۱,۰۰۷ بار مشاهده
۲ ماه قبل
11:27
شریفی نیا-معمای شاه شریفی نیا-معمای شاه
۹۹۷ بار مشاهده
۲ ماه قبل
04:49
01:26
کلیپ-افتخار هنری یا هنر ... کلیپ-افتخار هنری یا هنر ...
۸۱۷ بار مشاهده
۲ ماه قبل
08:32
فرق شاه و ولی فقیه فرق شاه و ولی فقیه
۷۹۷ بار مشاهده
۲۹ روز قبل
03:23
 لیست دشمنی های آمریکا علیه ایران لیست دشمنی های آمریکا علیه ایران
۷۹۲ بار مشاهده
۲ ماه قبل
04:16
دروغ محض رفع سایه جنگ با برجام دروغ محض رفع سایه جنگ با برجام
۷۷۸ بار مشاهده
۲ ماه قبل
02:15